• CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient

 • CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient


Centrum Pali sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 127, działająca wcześniej pod firmą - Kutnowska Prefabrykacja Betonów Kutno Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000025178.
Działalność produkcyjno-handlowa została rozpoczęta w dniu 30.07.2001r.

Centrum Pali sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Per Aarsleff Holding A/S i wchodzi w skład grupy producentów pali fundamentowych CENTRUM ®.

Przedsiębiorstwa należące do Grupy znajdują się również w Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach:
www.centrumpaele.dk
www.centrumpale.se
www.centrumpile.co.uk
www.centrumpfaehle.de

Spółka specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych pali fundamentowych, stosowanych do wykonywania wbijanych fundamentów palowych oraz fundamentów palowych pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej.

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Wszystkie oferowane produkty podlegają zakładowej kontroli produkcji, stosowne certyfikaty zostały wydane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Centrum Pali

CENTRUM PALI Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127
Polska

Tel.: +48 24 254-70-64
Faks: +48 24 253-46-21

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Nr KRS: 0000025178
NIP: 775-23-48-689

Kapitał zakładowy: 7.044.500,00 zł

logo iso