• CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient

 • CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient

Działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Wszystkie oferowane produkty podlegają zakładowej kontroli produkcji, stosowne certyfikaty zostały wydane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Sekcja Betonów CEBET w Warszawie.

Posiadamy w swojej strukturze wydzieloną komórkę organizacyjną, zajmującą się prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz kontrolą jakości produkowanych prefabrykatów. W laboratorium zakładowym przeprowadzana jest bieżąca kontrola surowców i materiałów, mieszanki betonowej, betonu i stali stosowanej do produkcji zbrojeń.

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia przy pomocy których możemy wykonać następujące badania:

 • Wytrzymałości betonu na ściskanie
 • Nasiąkliwość betonu
 • Wodoprzepuszczalność betonu
 • Mrozoodporność betonu
 • Wytrzymałość stali na rozciąganie
 • Krzywe uziarnienia
 • Czas wiązania cementu
 • Wytrzymałość cementu
 • Otuliny betonu metodą nieniszczącą

Centrum Pali Sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty:

Polityka Jakości
Polityka Jakości

Certyfikaty Systemu Zarządzania ISO

 


Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1487-CPR-74/ZKP/093) - Pale fundamentowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone do obiektów inżynierskich i budowlanych

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 008-UWB-36/ZKP/142) - prefabrykowane fundamenty palowe z betonu zwykłego zbrojonego przeznaczone pod konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

 


Certyfikat MPA dopuszczający na rynek niemiecki - złączka systemu CPG

Certyfikat MPA dopuszczający na rynek niemiecki - stal

Certyfikat MPA dopuszczający na rynek niemiecki - prefabrykat betonowy

Certyfikat MPA dopuszczający na rynek niemiecki - stal 'TWR'

CENTRUM PALI Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127
Polska

Tel.: +48 24 254-70-64
Faks: +48 24 253-46-21

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Nr KRS: 0000025178
NIP: 775-23-48-689

Kapitał zakładowy: 7.044.500,00 zł

logo iso