Nasz sposób działania

 

CPS - CENTRUM PALI SYSTEM

PLANOWANIE

Po wybraniu nas jako dostawcy prefabrykatów, rozpoczynamy proces planowania realizacji zadania, dostosowany do wymagań realizowanej inwestycji. Stosowany przez nas system gwarantuje zminimalizowanie okresu oczekiwania na produkt finalny, dzięki wykorzystaniu w sposób optymalny naszego potencjału produkcyjnego

 

PRODUKCJA

Grupa CENTRUM posiada własne wyspecjalizowane zakłady produkcyjne. W chwili obecnej posiadamy pięć fabryk zlokalizowanych w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech oraz w Polsce.

 

LOGISTYKA

Stworzyliśmy efektywny system logistyki wykorzystujący standardowe środki transportu.

Bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy umożliwia dostosowanie wielkości dostaw w zależności od postępów wykonanych prac. Optymalny stan magazynowy pali o wszystkich przekrojach oraz standardowych długościach pozwala na szybką reakcję na nieprzewidziane okoliczności powodujące zmiany długości zamówionych prefabrykatów.

 

WYKONANIE

Zalety stosowania prefabrykowanych pali żelbetowych:

 • Wysoka wydajność robót palowych
 • wysoka nośność i małe osiadanie
 • możliwość wykonywania wykopów bezpośrednio po instalacji pali
 • technologia nie jest wrażliwa na bardzo niskie temperatury
 • Wykwalifikowany personel oraz nowoczesne palownice gwarantują bardzo wysoką jakość robót
 • łatwa kontrola wykonanych pali pod względem nośności, osiadania i jakości
 • ograniczenie hałasu poprzez stosowanie nowoczesnych młotów oraz zabezpieczeń akustycznych
 • precyzyjna rejestracja wpędów za pomocą urządzeń elektronicznych
 • możliwość oszacowania nośności pali w trakcie wbijania
 • w trakcie instalacji plac budowy nie zostaje zanieczyszczony urobkiem oraz mieszanką betonową
 • Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu

DOKUMENTACJA

Każdy pal posiada indywidualnie przypisane oznakowanie, które umożliwia jednoznaczną identyfikację wyrobu oraz wszystkich istotnych danych dotyczących produkcji i kontroli. Zapewnia to pełną przejrzystość i potwierdza, że pal spełnia wymagane specyfikacje techniczne. Wszystkie wyniki są rejestrowane oraz przechowywane, dzięki czemu, w razie konieczności, mogą być udostępnione na każdym etapie trwania projektu. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo oraz powtarzalną jakość wyrobu.

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy   Szwecji   Dania  Anglia

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
 

 

 

Kontakt