PLANOWANIE

Po wybraniu nas jako dostawcy prefabrykatów, rozpoczynamy proces planowania realizacji zadania, dostosowany do wymagań realizowanej inwestycji. Stosowany przez nas system gwarantuje zminimalizowanie okresu oczekiwania na produkt finalny, dzięki wykorzystaniu w sposób optymalny naszego potencjału produkcyjnego

 

PRODUKCJA

Grupa CENTRUM posiada własne wyspecjalizowane zakłady produkcyjne. W chwili obecnej posiadamy pięć fabryk zlokalizowanych w Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech oraz w Polsce.

 

LOGISTYKA

Stworzyliśmy efektywny system logistyki wykorzystujący standardowe środki transportu.

Bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy umożliwia dostosowanie wielkości dostaw w zależności od postępów wykonanych prac. Optymalny stan magazynowy pali o wszystkich przekrojach oraz standardowych długościach pozwala na szybką reakcję na nieprzewidziane okoliczności powodujące zmiany długości zamówionych prefabrykatów.

 

WYKONANIE

Zalety stosowania prefabrykowanych pali żelbetowych:

 • Wysoka wydajność robót palowych
 • wysoka nośność i małe osiadanie
 • możliwość wykonywania wykopów bezpośrednio po instalacji pali
 • technologia nie jest wrażliwa na bardzo niskie temperatury
 • Wykwalifikowany personel oraz nowoczesne palownice gwarantują bardzo wysoką jakość robót
 • łatwa kontrola wykonanych pali pod względem nośności, osiadania i jakości
 • ograniczenie hałasu poprzez stosowanie nowoczesnych młotów oraz zabezpieczeń akustycznych
 • precyzyjna rejestracja wpędów za pomocą urządzeń elektronicznych
 • możliwość oszacowania nośności pali w trakcie wbijania
 • w trakcie instalacji plac budowy nie zostaje zanieczyszczony urobkiem oraz mieszanką betonową
 • Wieloletnie doświadczenie w stosowaniu

DOKUMENTACJA

Każdy pal posiada indywidualnie przypisane oznakowanie, które umożliwia jednoznaczną identyfikację wyrobu oraz wszystkich istotnych danych dotyczących produkcji i kontroli. Zapewnia to pełną przejrzystość i potwierdza, że pal spełnia wymagane specyfikacje techniczne. Wszystkie wyniki są rejestrowane oraz przechowywane, dzięki czemu, w razie konieczności, mogą być udostępnione na każdym etapie trwania projektu. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo oraz powtarzalną jakość wyrobu.

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy   Szwecji   Dania  Anglia

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
 

 

 

Kontakt