Ochrona środowiska

Ponieważ każdy z nas ma wpływ na eliminację negatywnych zmian występujących w środowisku naturalnym, jesteśmy zobowiązani aby chronić świat w którym żyjemy i zmieniać go na lepsze.

Produkty oferowane przez naszą spółkę zostały wytworzone w sposób odpowiedzialny z optymalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i przy minimalnym zużyciu źródeł energii.

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadomym ekologicznie, dzięki temu opracowaliśmy politykę ochrony środowiska, której celem jest:

 • zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego
 • ochrona zdrowia człowieka,
 • rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • stosowanie zasad zapobiegania powstawania skażeń środowiska poprzez prewencję i przezorność,
 • eliminację emisji szkodliwych substancji do atmosfery celem poprawy jakości powietrza w naszym regionie
 • redukcja emisji CO2 poprzez zabiegi termomodernizacyjne oraz zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych zmniejszając ich energochłonność,
 • stosowanie recyklingu w każdym obszarze naszej działalności,
 • ochrona naturalnych zasobów wody, najważniejszego aspektu ochrony środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych minimalizujących jej zużycie,
 • odpowiedzialne podejście do zapobiegania powstawaniu odpadów
 • spełnienie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • ciągłe doskonalenie polityki ochrony środowiska,
 • systematyczne podnoszenie umiejętności i wiedzy związanej z ekologią poprzez kształcenie, szkolenie naszych pracowników,
 • motywowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków służbowych w sposób odpowiedzialny z troską o środowisko.

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy   Szwecji   Dania  Anglia

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
 

 

 

Kontakt