Pale fundamentowe

PREFABRYKATY Z BETONU PALE FUNDAMENTOWE TYPU: 250x250mm, 300x300mm, 350x350mm, 400x400mm

Zgodne z PN-EN 12794 + A1: 2008 stanowiącej wdrożenie normy europejskiej:
EN 12794: 2005 + A1: 2007 Precast concrete products – Foundation piles
(pobierz kartę katalogową, plik PDF)

Przeznaczenie i zakres zastosowań wyrobu
Prefabrykowane pale fundamentowe stanowią formę żelbetowych pali osadzanych w gruncie przez udarowe wbijanie. Aplikacja niniejszych elementów fundamentowych dotyczy wszystkich gruntów rodzimych i nasypowych, dla których można zastosować ogólnie pojęte pale żelbetowe wbijane. Stosuje się je przede wszystkim w celu przeniesienia znacznych obciążeń przez głębiej zalegające, wytrzymalsze warstwy oraz przeciwdziałania nadmiernym lub nierównomiernym osiadaniom budowli.

Warunki techniczne zastosowania wyrobu
Pale żelbetowe stosowane są jako elementy podpór zapewniających stateczność wznoszonych budowli. Ten sposób posadowienia stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy nośne warstwy podłoża występują na dużej głębokości i wykonanie do nich otwartego wykopu jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Szczegółowe warunki techniczne stosowania pali żelbetowych określane są odrębnie dla każdej realizowanej inwestycji i zawarte w projekcie technicznym uwzględniającym:

  • warunki inżyniersko-geologiczne, decydujące o sposobie pracy fundamentu palowego, podparcia pali w nośnej warstwie podłoża, wstępnej długości pali
  • konstrukcję budowli, decydującą o sposobie rozmieszczenia i warunkach podparcia pali w fundamencie oraz o współpracy fundamentu palowego z podłożem
  • obciążenia stałe i zmienne, decydujące o liczbie i długości zastosowanych pali, a także o celowości zastosowania pali pionowych lub pochyłych

Odmiany asortymentowe
Pale żelbetowe produkowane są w długościach od 4,0m do 15m w jednej części, po zastosowaniu złączki istnieje możliwość połączenia pali i uzyskanie dowolnej długości pala (określonej w projekcie) , moduł długości wynosi 1m, przekrój poprzeczny produkowanych pali wynosi: 250x250mm, 300x300mm, 350x350mm, 400x400mm

 

Opis techniczny wyrobu
Pale żelbetowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm technicznych. Każdy pal posiada trzy części; głowicę, trzon oraz stopę. Część głowicowa i stopa mają identyczną konstrukcję, różnią się one względem trzonu zbrojeniem oraz skokiem rozstawu strzemion.

 

Zbrojenie podłużne stanowią pręty umieszczone w narożach konstrukcji prefabrykatu o średnicy od 12 do 32mm. Istnieje możliwość zastosowania większych średnic prętów głównych zbrojenia, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Do zbrojenia głównego, używana jest stal zbrojeniowa granicy plastyczności nie mniejszej niż 500 MPa.

 

Beton do wykonania prefabrykatów posiada następujące właściwości: klasa min. C35/45, obecnie najczęściej stosowana jest klasa C40/50, mrozoodporność, wodoszczelność – zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.
Do wytwarzania mieszanki betonowej najczęściej używa się cementu portlandzkiego CEM I 52,5 R.

TYPOWY UKŁAD PRĘTÓW O ŚREDNICY 12mm DLA PALI 250×250, 300×300, 350×350, 400x400mm

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy   Szwecji   Dania  Anglia


Przekrój [mm2]
Długość ( m )Złączka
(+ / – )
Typ 4 452 mm2Typ 6 679 mm2Typ 8 905 mm2Typ 12 1357 mm2Typ 16 1810 mmTyp 20 2261 mm2

25x25  

6 – 12-x     
25x25 13 – 14- x    
25x25 15 – 16-  x   
25x25 17 – 18-   x  
25x25 7 – 13+ x    
30x30 6 – 10     
30x3011 – 15
 -  x   
30x3016 – 18  -   x  
30x30 7 – 14 +  x   
 35x356 – 10  -  x   
 35x3511 – 17 -   x  
 35x35 18    x 
 35x357 – 14
+   x  
 40x40 6 – 16
 -   x  
40x4017 – 18  -    x 
40x407 – 14  +   x  

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
 

 

 

Kontakt