Szkolenia

W naszej spółce dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy oraz poszerzanie kompetencji pracowników, tworzących kapitał ludzki, uzyskało najwyższy priorytet. Jako przyjazna organizacja zapewniamy pracownikom możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o system szkoleń dostosowany do indywidualnych potrzeb. Tak budowany potencjał pomaga w osiągnięciu celów naszej firmy jakimi są poprawa efektywności, wydajności,  jakości oraz skuteczności.

Naszą organizację tworzy godny zaufania, wysoko wykwalifikowany personel pracujący wydajnie dzięki możliwościom jakie daje praca zespołowa.

Strategiczne podejście do procesu szkoleniowego, polega na precyzyjnym określeniu potrzeb szkoleniowych, wyborze odpowiednich technik szkolenia oraz ocenie ich efektywności. Wykorzystujemy dwie formy szkoleń.

Na stanowisku pracy, gdzie osoba szkoląca towarzyszy pracownikowi udzielając instruktażu oraz niezbędnych informacji dotyczących wykonywanych czynności. Zaletą tej metody jest możliwość natychmiastowego zastosowania nabytych umiejętności w praktyce.

Szkolenia poza stanowiskiem pracy są realizowane przez firmy zewnętrzne lub pracowników organizacji i obejmują treningi, wykłady, seminaria oraz warsztaty lub ćwiczenia.

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy   Szwecji   Dania  Anglia

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego.
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
 

 

 

Kontakt